Zakaj ne v tovarni?

Pri razvoju motornih krmiljenj morajo proizvajalci zaradi različnih vzrokov upoštevati kompromise. Kot je tudi na slikah razvidno, so velikokrat za to odgovorne področne klimatske zahteve. 

Prav tako je pomemben faktor kvaliteta goriva, ki je v različnih državah različna (npr. nižje oktansko število). Kljub vsemu pa mora ostati poraba goriva nizka in zadoščeno mora biti zakonsko predpisanim normam glede izpuha!

Nadalnje vzroke po varni, nizko-zahtevni programski nastavitvi serijskih vozil je potrebno iskati v različnih zahtevah kupcev do svojih vozil, ki pa težijo k čim daljšim servisnim intervalom svojih vozil ter seveda tudi v finančnih vzrokih, kot so npr. cestnine, zavarovanja, davki.

Tako je možno s prilagajanjem oz. programiranjem  različnih parametrov, glede na vaše zahteve, doseči občutno povečanje moči vašega vozila.

Z optimizacijo postane razporeditev moči povišana preko celotnega območja vrtljajev in izboljša se odzivnost vašega motorja. Pri večini vozil lahko tako pri enakem načinu vožnje dosežete, vsaj nekaj manjšo porabo goriva.


 
Visit us at Facebook